Lifts, Pistes and Sports Zieleniec

Map
Hide map

Lifts

27
3
0
0
0
Lifts Summer operation

Sledding

-Toboggan run
Toboggan run flood-lit
Toboggan rental

Pistes

Beginner
2 km (11)
easy
3.4 km (12)
medium difficulty
6.2 km (10)
difficult
0.5 km (1)
total
12.1 km
flood-lit pistes/Night skiing
Touring region
Skiing variations

Snowpark

-Halfpipe
-Boardercross
-Funslopes
-Funpark
Jumps
Corner
Boxen
Rails
WaveRides

Cross-country skiing

Miscellaneous

Snow Tubing
Paragliding
Helicopter skiing
Snowkiten
Ice skating
Curling
Sleigh trip

??cznie w okresie zimowym w Górach Orlickich przygotowanych jest ok. 212 km tras o ró?nym poziomie trudno?ci.

G?ówn? tras? stanowi w przewa?aj?cej cz??ci szlak Jiráskovy biegn?cy grzbietami Gór Orlickich wokó? najwy?szego szczytu – Wielkiej Desztnej. Narciarze mog? skorzysta? z kilku oznakowanych p?tli, oferuj?cych atrakcje przyrodnicze (np. Zielony Garb i Buka?ka) oraz kulturowe (grupa warowna Hani?ka, Kaplica Kunsztacka, Ko?ció? pw. Wniebowzi?cia NMP w Neratovie).

Czeskie trasy tworz? p?tle oraz ??cz? si? z trasami po polskiej stronie granicy. S? przygotowywane dwa razy w tygodniu. Tam, gdzie jest to mo?liwe, jedna trasa przygotowana jest do techniki klasycznej, a druga, równoleg?a do techniki ?y?wowej (np. p?tla w Orlickim Záhorí).

Webcams

No entries found.
There were %count% entries found. Please refine your search.
Local search results (Distance <= 25km)
More results (Distance > 25km)
All %count% Search results
%name% %region%
%type% %elevation%