Cross-country skiing report Feldkirch

Map
Hide map
Cross-country skiing trail Status km
Runde im Naturschutzgebiet Nofels-Bangs-Matschels
Classical
- 25 km
-
Illbrücke bis Illspitz
Classical
- 17 km
-